คัลเจอรัลไซเบอร์มอลเป็นเว็บไซต์ E- commerce ที่จะนำเสนอให้กับผู้ชมเว็บไซต์ได้รู้ถึงวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้ และจำหน่ายสินค้า ที่มีอยู่ในภาคใต้ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่น โดยโครงการนี้เกิดจากการร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้โดยที่ต้องการสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ สร้างงาน ให้เกิดขึ้น เนื่องจากทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้เกิดความไม่สงบมานาน จะทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปซื้อโดยจัดทำเว็บไซต์เพื่อนำสินค้าที่ไม่มีใครเข้าไปถึง เอามานำเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปได้ทำการซื้อขายกันได้ง่ายขึ้นโดยจะนำสินค้าที่มีความเด่นพิเศษมานำเสนอขายอย่างเช่น เรือกอและ ผ้าปาเตะ ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีแอนนิเมชั่น 3D ซึ่งจะทำให้ได้ชมสินค้าทุกๆส่วน ในรูปแบบ 360องศา และเพื่อให้รู้สึกได้ว่าสามารถสัมผัสสินค้าเหมือนกับได้ไปเลือกสินค้าเองถึงถิ่น การจ่ายเงินนั้นก็จะมีการร่มมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อมีความสะดวก ง่าย รวดเร็วต่อการใช้งาน รวมถึงการส่งสินค้าที่เราจะใช้ระบบการส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเราจะเน้นไปที่การใช้บริการที่มีความเป็นมาตรฐานโดยเน้นลูกค้าชาวไทยหรือว่าเป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถนำสินค้ามาจัดใส่ตะกร้าเพื่อเอามามอบเป็นของขวัญให้กับคนอื่นได้ตามเทศกาลต่างๆ ที่เป็นโอกาสพิเศษ ทำให้เกิดรายได้กับพี่น้องทางใต้ อีกทางหนึ่งด้วย
1. บริการของ cultural mall คืออะไร?

- เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ ในการนำสินค้าทางวัฒนธรรมจากทางภาคใต้ขึ้นมาขายบนเว็บไซต์ โดยต้องการให้เป็นศูนย์รวมสินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้จับจ่ายใช้สอยกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไปดู ถึงสถานที่ก็สามารถซื้อขายได้ โดยเว็บไซต์จะมีการเสนอสินค้าในแบบที่เป็นแอนนิเมชัน 3d เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและได้ดูสินค้าได้ครบทุกมุมมองเหมือนได้สัมผัสสินค้าจริงๆ

2. ถ้าสนใจจะซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร?

- หากลูกค้าสนใจในสินค้าต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อรับ Username Password ก่อนถึงจะสามารถนำมาทำการซื้อสินค้าได้ โดยต้องกรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนทั้งหมดด้วยความถูกต้อง

3. ใช้ระยะเวลาส่งของนานเท่าใด?

- ระยะเวลาในการส่งสินค้านั้นขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบใด โดยเราจะมีรูปแบบแต่ละตัวเลือกไว้ให้ที่ส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งสินค้า

4. มีสินค้าใดบริการบ้าง?

- สินค้าที่ให้บริการการขายในเว็บไซต์นั้นเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ที่ผลิตขึ้นมาด้วยฝีมือของประชาชน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการแฝงเอาไว้ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ประจำแต่ละท้องถิ่น โดยวัสดุนั้นส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่ชาวบ้านหามาได้จากธรรมชาติแต่ละพื้นที่ของชาวบ้านเอง

5. การชำระเงินค่าสินค้า?

- หากลูกค้าจะทำการซื้อสินค้าลูกค้าต้องมีบัญชี หรือบัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการชำระเงินค่าซื้อสินค้า ซึ่งวิธีชำระเงินมี 3 วิธีการคือ

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

2. จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย

3. ชำระผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย


ภาพอื่นๆ

ภูมิลำเนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มรักษ์บางนารา จ.นราธิวาส
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

59/1 ถนนวรคามพิพิธ

ตำบล บางนาค

อำเภอ เมือง

จังหวัด นราธิวาส

รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์ -


ติดต่อ Call center

โทร 0907577334

กลุ่มรักษ์บางนารา

เรือกอแระ

เรือกอแระจำลอง ขนาด 10 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้วาง บนโต๊ะ หรือตู้โชว์มีสีสันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีกระบวนการผลิตที่ละเอียดประณีตมาก 1. นำไม้สดหรือแห้ง เป็นทอน มาขุดให้เป็นรูปตัวเรือ 2. แกะลายบนตัวเรือ 3. ทำอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้สำหรับบนเรือ 4. ทาสี เขียนลาย ลงบนตัวเรือ
ราคา 4,457 บาท 3,120 บาท เท่านั้น!
หยิบใส่ตะกร้า

จำนวน ลำ


รายละเอียดด้านเทคนิค

น้ำหนัก: 500 กรัม

ความกว้าง:

ความยาว: 10 นิ้ว

ความสูง:

วัสดุ:

สี:

ภาพรอบด้าน

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เรือกอแระ กอแระแปลว่าเรือหาปลาของชาวประมงในท้องที่หมู่บ้านชาวทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย มีมากในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาสเรือ “กอแระ” มีรูปร่างลักษณะ และส่วนประกอบที่ผิดแปลกจากเรืออื่นคือความสวยงามของเรืออยู่ที่การใช้ลวดลาย และสีสันต่าง ๆ ปัจจุบันนี้เรือกอแระถูกดัดแปลงจากการใช้ใบพัดมาเป็นการใช้เครื่องยนต์ เพื่อความเหมาะสม กับเจริญของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาสัญลักษณ์ของเรือประมง และศิลปะพื้นเมืองเอาไว้ให้แขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวหมู่บ้านชายทะเลชม จึงได้มีการทำเป็นเรือกอแระจำลองขายเป็นที่ระลึก โดยมีรูปร่างและ ลักษณะคล้ายของจริงมากที่สุดวัตถุดิบที่สำคัญในการประดิษฐ์เรือกอแระคือ “ไม้ฆายอแร” ซึ่งเป็น พันธุ์ไม้ชอบขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำ เป็นไม้เนื้อละเอียดอ่อนมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อ การนำมาประดิษฐ์ ลักษณะและวิธีการใช้ เรือ กอแระเป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีลักษณะเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานโดยทำให้ส่วนหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือให้ดูสวยงามนิยมทาสีแล้วเขียนลวดลายด้วยสีฉูดฉาดเป็นลายไทยหรือลายอินโดนีเซียซึ่งนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับลำเรือ เรือกอแระมี ๒ แบบคือ แบบหัวสั้นและแบบหัวยาว ขนาดของเรือแบ่งเป็น ๔ ขนาดโดยยึดความยาวของลำเรือเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ ขนาดใหญ่ยาว ๒๕ ศอก ขนาดกลางยาว ๒๒ ศอก ขนาดเล็กยาว ๒๐ ศอกและขนาดเล็กมากเรียกว่า "ลูกเรือกอแระ" ยาว ๖ ศอกโดยประมาณ และด้านนอกซึ่งค่อนขึ้นไปทางขอบเรือ ทำเป็นขอบนูนออกมาข้างนอกลักษณะเป็นกันชนของเรือยาวตลอดลำเรือเรียกว่า "ปาแปทูวอ" ที่ตอนล่างของปาแปทูวอทำรอยแซะเนื้อไม้ด้วยกบให้เป็นแนวยาวตลอดลำเรือเรียกว่า "กอมา" เรือทั้งลำ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนหัวเรียกว่า "ลูแว" ส่วนท้ายเรียกว่า "บูเระแต" ถ้าแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนหัวเรียกว่า "ปาลอ" ส่วนกลาง (ลำเรือ) เรียกว่า "ตือเราะ" ส่วนท้ายเรียกว่า "ปูงง" ประโยชน์ เรือกอแระส่วนใหญ่ใช้ในการประมง โดยนำออกไปทำการประมงในทะเลและนิยมทำเป็นพวก ๆ พวกละ ๕-๖ ลำ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับแข่งขันโดยใช้ฝีพายหรือใช้ใบก็ได้ทุกครั้งที่จะออก เรือก่อนขึ้นเรือชาวประมงจะให้ความเคารพเรือกอแระของตนโดยการถอดรองเท้าทุก ครั้ง และเมื่อเรือจอดอยู่บนฝั่งก็ห้ามผ่านใกล้ ๆ หรือเล่นบริเวณหัวเรือ ไม่พูดจาเชิงอวดดี หรือพูดในสิ่งที่ไม่เป็นมงคล เพราะเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความคุ้มครองเรือสิงสถิตอยู่ที่หัวเรือบริเวณ "จาปิ้ง" นับได้ว่าเรือกอแระเป็นเรือในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างซึ่งใช้ในการประมงทางทะเลของชาวประมงมุสลิมในจังหวัดภาคใต้นับว่าเป็นเรือที่แปลกตาและหาดูได้ยากในจังหวัดอื่นๆจึงถือเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของชาวใต้อย่างหนึ่งด้วย ประวัติความเป็นมาการแข่งเรือกอแระ เรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ จ.นราธิวาส จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดใต้สุดแดนสยามที่ตั้งอยู่ติดอ่าวไทยมีแม่น้ำ สำคัญ 3 สาย คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสุไหงโก-ลกและแม่น้ำสายบุรี ประชาชนจึงมีความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับทะเลและแม่น้ำมาตั้งแต่อดีตเรือประมง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประกอบอาชีพแต่เรือประมงที่นราธิวาสมีความ แตกต่างกับเรือประมงพี่น้องประชาชนในภาคใต้ตอนบนหรือภาคอื่นๆเพราะเรือประมง ของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส เรียกกันว่า “เรือกอแระ”มีลักษณะสวยงาม เมื่อถึงเทศกาลวันฮารีรายอ หรือวันละศีลอดพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็จะงดออกหาปลา แต่จะร่วมพิธีการศาสนาและมีการละเล่นมีมหรสพสนุกสนานครื้นเครงตลอดจนการจัดให้มีการแข่งเรือกอแระในหมู่พี่น้องชาวประมงบริเวณอ่าวซึ่งอยู่ติดกับหาดนราทัศน์และมัสยิดกลางในปัจจุบันจึงสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและผู้ชมเป็นอย่างมากแต่เมื่อกาล เวลาผ่านไป ประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไปประเพณีการแข่งขันเรือกอแระ ดังกล่าวก็เสื่อมหายไประยะหนึ่งต่อมาในปี พ.ศ 2516 หลังจากการก่อสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศืก็ได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์เป็นประจำทุกปี (ปี พ.ศ 2525จนถึงปัจจุบัน ) ในการเสด็จมาแต่ละครั้งจะทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวันราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงทุกหมู่เหล่าแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารเพียงใดพระองค์ก็เสด็จไปถึงอย่างไม่ย่อท้อและไม่หวั่นเกรงภยันตรายเพื่อรับทราบปัญหาของพสกนิกรพระองค์ทรงวางโครงการน้อยใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นยังความสงบสุขร่มเย็นโดยถ้วนหน้ากัน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯดังกล่าวชาวนราธิวาสได้ตระหนักและระลึกถึงอยู่ตลอดเวลา ในปี พ.ศ 2518 ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรจะจักให้มีการแข่งขันเรือกอแระ ด้วยฝีพายและได้พระราชทานถ้วยรางวัลแกทีมเรือที่ชนะการแข่งขันด้วยนับตั้แต่นั้นมาจังหวัดนราธิวาสได้จัดแข่งขันเรือกอแระและชิงถ้วยพระราชทานเป็นประจำ ทุกปี ใน พ.ศ 2522 จังหวัดนราธิวาสโดยนายชัดรัตนราชผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้นก็ได้ ริเริ่มให้มีการแข่งขันเรือยาวขึ้นอีกประเภทหนึ่งแต่โดยเหตุที่จังหวัด นราธิวาสเรือยาวค่อนข้างหาได้ยากจึงได้เชิญเรือยาวจากจังหวัดชุมพรสุราษฏร์ ธานี และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมแข่งขัน ส่วนอำเภอต่างๆ ของจังหวัดซึ่งมีฝีพายพร้อมแต่ไม่มีเรือยาวก็ได้หยิบยืมเรือจากจังหวัดดัง กล่าวส่งเข้าแข่งขันกันอย่างสนุกสนานจนกลายเป็นประเพณีการแข่งขันเรือกอแระและเรือยาวควบคู่กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมา และในปี พ.ศ.2529 ได้เพิ่มการแข่งขันเรือยอกองอีก 1 ประเภทซึ่งเป็นเรือหาปลาขนาดเล็กของชาวประมงชายฝั่งแต่เป็นการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ทุกๆ การซื้อของของคุณคือการส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวใต้ ด้วยบาทและสตางค์ที่ได้จะไปถึงมือผู้ผลิต เพื่อให้รอยยิ้ม ให้พลังใจในการผลิตสินค้าดีๆ ต่อไป
การจัดส่ง


  • ภายหลังจากการยืนยันคำสั่งซื้อ เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งเราได้รับแจ้งไว้
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการสำหรับสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแสดงเหตุผลสำหรับการปฏิเสธนั้น
  • เว้นแต่ว่าผู้ดูแลเว็บไซต์จะได้ตกลงไว้เป็นประการอื่น เราจะจัดส่งสินค้าไปโดยบริการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แสดงไว้ในคำสั่งซื้อของท่านที่ได้ส่งผ่านทางเว็บไซต์ การจัดส่งสินค้าโดยทางไปรษณีย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทไปรษณีย์ที่รับจัดส่งสินค้านั้น
  • ทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าหลัง จากได้รับการยืนยันการโอนเงิน โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ ยกเว้นสินค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าตามรายการและมีจำนวนมาก


การคืนสินค้า


  • เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบสินค้าทันทีที่สินค้าถูกจัดส่งถึงมือท่าน ในกรณีที่สินค้าเกิดการชำรุดหรือถูกจัดส่งให้โดยผิดพลาด ท่านอาจส่งคืนสินค้าให้แก่ภายใน 3 วันสำหรับสินค้าประเภทอาหาร ส่วนสินค้าประเภทอื่นไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า สินค้านั้นจะต้องยังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพดีที่สามารถนำมาขายต่อได้
  • สินค้าที่ถูกส่งคืนมาเนื่องจากความผิดพลาดของทางเรา ให้ทำการแจ้งความผิดพลาดในการจัดส่ง และการชำรุดอันเนื่องมาจากเรา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดของเรา เราจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ และดำเนินการจัดส่งกลับไปให้ท่าน
  • สินค้าที่ถูกส่งคืนมายังCultural Cybermallเพราะไม่สามารถจัดส่งได้นั้น จะถือว่าคำสั่งซื้อถูกยกเลิกและCultural Cybermallจะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่านตามจำนวนเงินที่ได้เรียกเก็บจากท่านไป ไม่รวมค่าจัดส่ง นับตั้งแต่วันจัดส่งสินค้า
คุณกำลังมองหาอะไรอยู่หรือเปล่า ? 


ไปยังหน้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือลองค้นหาสิ่งที่อยากได้ในช่องด้านล่าง