คัลเจอรัลไซเบอร์มอลเป็นเว็บไซต์ E- commerce ที่จะนำเสนอให้กับผู้ชมเว็บไซต์ได้รู้ถึงวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้ และจำหน่ายสินค้า ที่มีอยู่ในภาคใต้ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่น โดยโครงการนี้เกิดจากการร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้โดยที่ต้องการสร้างรายได้ สร้างธุรกิจ สร้างงาน ให้เกิดขึ้น เนื่องจากทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้เกิดความไม่สงบมานาน จะทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปซื้อโดยจัดทำเว็บไซต์เพื่อนำสินค้าที่ไม่มีใครเข้าไปถึง เอามานำเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปได้ทำการซื้อขายกันได้ง่ายขึ้นโดยจะนำสินค้าที่มีความเด่นพิเศษมานำเสนอขายอย่างเช่น เรือกอและ ผ้าปาเตะ ทั้งนี้ยังมีการนำเสนอให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีแอนนิเมชั่น 3D ซึ่งจะทำให้ได้ชมสินค้าทุกๆส่วน ในรูปแบบ 360องศา และเพื่อให้รู้สึกได้ว่าสามารถสัมผัสสินค้าเหมือนกับได้ไปเลือกสินค้าเองถึงถิ่น การจ่ายเงินนั้นก็จะมีการร่มมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อมีความสะดวก ง่าย รวดเร็วต่อการใช้งาน รวมถึงการส่งสินค้าที่เราจะใช้ระบบการส่งสินค้าของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเราจะเน้นไปที่การใช้บริการที่มีความเป็นมาตรฐานโดยเน้นลูกค้าชาวไทยหรือว่าเป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถนำสินค้ามาจัดใส่ตะกร้าเพื่อเอามามอบเป็นของขวัญให้กับคนอื่นได้ตามเทศกาลต่างๆ ที่เป็นโอกาสพิเศษ ทำให้เกิดรายได้กับพี่น้องทางใต้ อีกทางหนึ่งด้วย
1. บริการของ cultural mall คืออะไร?

- เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านการพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ ในการนำสินค้าทางวัฒนธรรมจากทางภาคใต้ขึ้นมาขายบนเว็บไซต์ โดยต้องการให้เป็นศูนย์รวมสินค้าทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้จับจ่ายใช้สอยกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไปดู ถึงสถานที่ก็สามารถซื้อขายได้ โดยเว็บไซต์จะมีการเสนอสินค้าในแบบที่เป็นแอนนิเมชัน 3d เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและได้ดูสินค้าได้ครบทุกมุมมองเหมือนได้สัมผัสสินค้าจริงๆ

2. ถ้าสนใจจะซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร?

- หากลูกค้าสนใจในสินค้าต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อรับ Username Password ก่อนถึงจะสามารถนำมาทำการซื้อสินค้าได้ โดยต้องกรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนทั้งหมดด้วยความถูกต้อง

3. ใช้ระยะเวลาส่งของนานเท่าใด?

- ระยะเวลาในการส่งสินค้านั้นขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบใด โดยเราจะมีรูปแบบแต่ละตัวเลือกไว้ให้ที่ส่วนของการเลือกรูปแบบการส่งสินค้า

4. มีสินค้าใดบริการบ้าง?

- สินค้าที่ให้บริการการขายในเว็บไซต์นั้นเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม ที่ผลิตขึ้นมาด้วยฝีมือของประชาชน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการแฝงเอาไว้ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ประจำแต่ละท้องถิ่น โดยวัสดุนั้นส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่ชาวบ้านหามาได้จากธรรมชาติแต่ละพื้นที่ของชาวบ้านเอง

5. การชำระเงินค่าสินค้า?

- หากลูกค้าจะทำการซื้อสินค้าลูกค้าต้องมีบัญชี หรือบัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการชำระเงินค่าซื้อสินค้า ซึ่งวิธีชำระเงินมี 3 วิธีการคือ

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

2. จ่ายผ่านบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย

3. ชำระผ่านธนาคารธนาคารกรุงไทย

 

...

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการซื้อสินค้า Cultural Cybermall

      การซื้อสินค้าของท่านจาก Cultural Cybermall บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้  การที่ท่านทำการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

        - เฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ได้
       -  ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์นั้น ไม่ใช่คำเสนอ เชิญชวน ของเราสำหรับการขายหรือการจัดหาสินค้า หากแต่เป็นคำเชิญชวนที่ให้ท่านทำการซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์ ทั้งนี้           ถือว่าท่านได้ยอมรับการสั่งซื้อสินค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้
       - เราขอยืนยันว่าข้อมูลราคาสินค้าทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องตามที่แสดงข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์  แต่ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดของ
          สินค้าดังกล่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยทางเราไม่รับผิดชอบหรือมีความผิดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง  ราคาสินค้าอาจจะแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ซื้อผ่านทางช่องทางอื่น 
          แต่ถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ ให้มีรายได้ต่อไป
       -  เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์ จะมีการแสดงข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อให้ลุกค้าทำการตรวจสอบและทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า หลังจาก
          นั้นก็ให้ทำการกรอกข้อมูลสถานที่อยู่ผู้ส่ง และทำการเลือกรูปแบบการชำระเงินตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นลูกค้าต้องทำการอัพโหลดสลิปการโอนเงินในแบบรูปภาพเพื่อ
          ยืนยันการโอนเงินและจะทำการแจ้งรหัสติดตามสินค้าทางไปรษณีย์เพื่อให้ลูกค้าได้ทำการตรวจสอบการขนส่งของสินค้าการชำระเงิน

 

        การชำระเงินด้วยบัตรเครดิ

–  ท่านจะได้รับการเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของธนาคาร บัตรเครดิต เพื่อดำเนินการชำระเงินของท่าน  โดยการชำระเงินของท่านผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นการตกลงผูกพันของ 

   ท่านตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทบัตรเครดิต และข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกนั้น

         

การโอนเงินผ่านทางธนาคาร

– ท่านจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้กำหนดไว้ ตามจำนวนที่เรียกเก็บภายใน 3 วันนับแต่ท่านได้รับการแจ้งเตือนด้วยใบเสร็จการ

          สั่งซื้อสินค้า ท่านจะต้องผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนดไว้  คำสั่งซื้อใดที่ไม่ได้มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าถูกยกเลิกไป  นอกจากนี้ท่าน  

          ยังอาจยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ชำระเงินตามจำนวนที่ได้เรียกเก็บไปผ่านทางธนาคารที่กำหนดไว้

       -  กรรมสิทธิ์ในสินค้าและความเสี่ยงในการเสียหายของสินค้าที่ท่านซื้อ ทางเราจะรับผิดชอบให้เมื่อสินค้าถูกส่งถึงมือลูกค้าและไม่เกิดการเสียหายหากสินค้าเกิดการเสียหาย

          ประเภทจะเปลี่ยนสินค้าไม่เกิน 3 วัน ส่วนสินค้าประเภทอื่นไม่เกิน  5 วัน โดยทางลูกค้ากลับมาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้าจากทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

          การจัดส่งสินค้า

       -  ภายหลังจากการยืนยันคำสั่งซื้อ เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งเราได้รับแจ้งไว้

       -  การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการสำหรับสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น  อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง

          แสดงเหตุผลสำหรับการปฏิเสธนั้น

       -  เว้นแต่ว่าผู้ดูแลเว็บไซต์จะได้ตกลงไว้เป็นประการอื่น  เราจะจัดส่งสินค้าไปโดยบริการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แสดงไว้ในคำสั่งซื้อของท่านที่ได้ส่งผ่านทาง

          เว็บไซต์การจัดส่งสินค้าโดยทางไปรษณีย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทไปรษณีย์ที่รับจัดส่งสินค้านั้น

       -  ทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าหลังจากได้รับการยืนยันการโอนเงิน โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ ยกเว้นสินค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้า

          ตามรายการและมีจำนวนมาก

       -  เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบสินค้าทันทีที่สินค้าถูกจัดส่งถึงมือท่าน  ในกรณีที่สินค้าเกิดการชำรุดหรือถูกจัดส่งให้โดยผิดพลาด ท่านอาจส่งคืนสินค้าให้แก่ภายใน 3 วันสำหรับ  

          สินค้าประเภทอาหาร ส่วนสินค้าประเภทอื่นไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า สินค้านั้นจะต้องยังไม่ถูกเปิดและอยู่ในสภาพดีที่สามารถนำมาขายต่อ

          ได้

       -  สินค้าที่ถูกส่งคืนมาเนื่องจากความผิดพลาดของทางเรา ให้ทำการแจ้งความผิดพลาดในการจัดส่ง และการชำรุดอันเนื่องมาจากเรา ซึ่งถือว่าเป็นความผิดของเรา เราจะดำเนิน

          การเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ และดำเนินการจัดส่งกลับไปให้ท่าน

       -  สินค้าที่ถูกส่งคืนมายังCultural Cybermallเพราะไม่สามารถจัดส่งได้นั้น จะถือว่าคำสั่งซื้อถูกยกเลิกและCultural Cybermallจะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่านตามจำนวนเงินที่ได้   

          เรียกเก็บจากท่านไป ไม่รวมค่าจัดส่ง  นับตั้งแต่วันจัดส่งสินค้า

 

      ความรับผิดทั้งหมดของเราสำหรับการสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านทางเว็บไซต์และสำหรับกรณีอื่นใดไม่ว่าภายใต้สัญญา ละเมิด หรือประการอื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสินค้าที่ชำรุดหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการผิดข้อตกลงอื่นใดของเราตามที่ได้แสดงไว้นี้)  

         จะไม่เกินไปกว่ามูลค่าราคารวมที่ได้ชำระสำหรับการซื้อสินค้า

              ท่านตกลงจะคุ้มครองความรับผิดชอบและปกป้องเราจากความสูญเสีย หรือความเสียหายใดที่มีต่อสินค้า หรือร่างกาย หรือชีวิตของบุคคลใดซึ่งเป็นผลจาก ความผิด การกระ

          ทำหรืองดเว้นการกระทำโดยประมาท การจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าของท่าน หรือจากการประพฤติผิดสัญญาของท่านตามที่แสดงไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

          ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้แสดงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของเราทั้งหมดในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าของท่านผ่านทางเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการ 

          รับประกัน เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นใดที่ผูกพันเรา เว้นแต่ที่ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้  ทั้งนี้การรับประกันเงื่อนไข หรือข้อตกลงใดเกี่ยวกับสินค้าที่อาจถือ

          เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยปริยาย ตามกฎหมายหรือโดยประการอื่นใด ให้ถือว่าถูกตัดออกไปทั้งสิ้นอย่างชัดแจ้งโดยข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ในระดับสูงสุด

          ที่กฎหมายยินยอมให้ตัดออกได้

             เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามดุลพินิจของเราโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  โดยการที่ท่านยังคง

          เข้าใช้เว็บไซต์และทำการสั่งซื้อต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว การทำเช่นนั้นถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับตามการแก้ไข การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

          ที่มีขึ้นกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว